"; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; echo ""; } function subjectendall() { echo "
1-е сообщение 2-е сообщение Архив ФАС-XVIII Тезисы конференции Место проведения Программа Регистрация и Вход Участники Контакты

"; echo "
";echo "Изм";echo "";echo "Удал";echo "";echo "ID";echo "";echo "Фамилия Имя Отчество";echo "";echo "год рождения";echo "";echo "E-mail";echo "";echo "Организация";echo "";echo "Название доклада";echo "";echo "Авторы";echo "";echo "Файл с тезисами";echo "";echo "Оргкомитет подтверждает участие, форма";echo "
"; } function subjectreadresult($result) { $n=0; while($datastr=mysql_fetch_row($result)) { $n=$n+1; echo ""; echo "", "
", ""; echo "", "
", ""; echo "$datastr[0]"; echo "$datastr[1] $datastr[2] $datastr[3]"; echo "$datastr[4]"; echo "$datastr[13]
"; echo "$datastr[10]"; echo "$datastr[17]"; echo "$datastr[18]"; if ($datastr[24]!="нет"){echo "
";} else {echo "$datastr[24]";} echo "
"; //if ($datastr[26]!="нет"){echo "$datastr[26]";} //else {echo ".";} echo ""; } return $n; } if (($teacup1 =="Write45793Listhjfegflbm5xw256jdfbvdf58gDf")||($teacup1 =="WritekojdkofgdnlegHvdfyqwkl4hg3n9sdg4hvn4")) { subjectheadall(); subjectreadresult($result1); subjectendall(); } function subjectread1($idsub) { define ("DBName","zaochbase"); define ("HostName","localhost"); define ("UserName","Mark"); define ("Password","FasR58hb3rl"); if (!mysql_connect (HostName, UserName, Password)) { echo "Не могу соединится с базой".DBName."!
"; echo mysql_error(); exit; } mysql_select_db(DBName); mysql_query("SET CHARACTER SET cp1251");mysql_query("SET NAMES cp1251"); $result = mysql_query("SELECT * FROM subject WHERE idsub=$idsub") or die("Ошибка запроса!"); while($datastr=mysql_fetch_row($result)) { echo ""; echo "",$datastr[0],""; echo "",$datastr[1],""; echo "",$datastr[2],""; echo "",$datastr[3],""; echo "",$datastr[4],"";//tfarget=\"_blank\" //echo "",$datastr[6],":",$datastr[5], " ",$datastr[7],".",$datastr[8],".",$datastr[9],".",""; if ($datastr[10]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[10],"";} echo ""; } mysql_close(); } function subjectreadresult1($result) { $n=0; while($datastr=mysql_fetch_row($result)) { $n=$n+1; echo ""; echo "", "
", ""; echo "", "
", ""; echo "",$datastr[0],""; echo "",$datastr[1],""; echo "",$datastr[2],""; echo "",$datastr[3],".",""; echo "",$datastr[4],".","";//tfarget=\"_blank\" //echo "",$datastr[6],":",$datastr[5], " ",$datastr[7],".",$datastr[8],".",$datastr[9],".",""; if ($datastr[10]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[10],"";} if ($datastr[11]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[11],"";} if ($datastr[12]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[12],"";} if ($datastr[13]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[13],"";} if ($datastr[14]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[14],"";} if ($datastr[15]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[15],"";} if ($datastr[16]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[16],"";} echo "";echo $datastr[17],".";echo ""; if ($datastr[18]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[18],"";} echo "";echo $datastr[19],".";echo ""; if ($datastr[20]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[20],"";} echo "";echo $datastr[21],".";echo ""; if ($datastr[22]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[22],"";} if ($datastr[23]!="пусто"){echo "", "
", "";} else {echo "",$datastr[23],"";} echo "",$datastr[24],".",""; echo "",$datastr[25],".",""; echo "",$datastr[26],".",""; echo "",$datastr[27],""; echo ""; } return $n; } ?>